RSS

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๕๔๙

http://thrai.sci.ku.ac.th/node/1470

       ยาที่จะประกาศใช้นั้นต้องเป็นยาที่ใช้รักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้ทุเลา ไม่ใช่ยาบำรุงหรือป้องกันโรค ประกอบด้วยยา ๓ ประเภทคือ (๑) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ (๒) ยาที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ ผลิตใช้เอง ทั้งยาสำเร็จรูป เช่น การผลิตยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ยาที่ผลิตตามคัมภีร์ และยาที่ผลิตจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยาที่โรงพยาบาลปรุงเองเพื่อใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย (๓) ยาที่ผลิตมาจากบริษัทเอกชนในประเทศที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีหรือจีเอ็มพี (GMP) และผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

       ในส่วนที่เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ นั้นมีอยู่ ๑๙ รายการคือ ยาแก้ไข้ห้าราก ยาเขียวหอม ยาเหลืองปิดสมุทร ยาจันทน์ลีลา ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาธาตุบรรจบ ยาประสะกานพลู ยาประสะไพล ยาประสะมะแว้ง ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ขมิ้นชัน ขิง ชุมเห็ดเทศ บัวบก พญายอ พริก ไพล และฟ้าทะลายโจร ไตรยได้สืบค้นตัวยาและสรรพคุณมาเล่าให้ผู้อ่านฟัง

       ยาห้าราก หรือเบญจโลกวิเชียร หรือแก้วห้าดวง ประกอบด้วย รากเท้ายายม่อม รากชิงชี่ รากย่านาง รากคนทา รากมะเดื่ออุทุมพร มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้พิษได้ทุกชนิด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ผดผื่นคัน แก้อักเสบ แก้ฝี (บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต : เท้ายายม่อม)

       ยาเขียวหอม ประกอบด้วยใบมะระ ๖ ส่วน ใบน้ำเต้า ๘ ส่วน ใบพรมมิ ๕ ส่วน ใบสมี ๑ เถามวกแดง ๑ เถามวกขาว ๑ ใบฝ้ายแดง ๑ คุคะ ๑ หัสดำ ๑ หัสแดง ๑ เนระพูสี ๑ เปราะ ๑ ใบพิมเสนเท่ายาทั้งหลาย สรรพคุณแก้ไข้ชัก ซางชัก แก้พิษไข้และซาง ทั้งกินทั้งพ่น น้ำจันทน์ น้ำดอกไม้ ถ้าแก้กระหายน้ำ ข้าวตังปิ้ง ลูกมะกอกเผาไฟแช่ขันทศกรหน่อยหนึ่ง ถ้าจะแก้สารพัดพิษ เมื่อจะแก้สำคัญน้ำกระสายตามแต่จะใช้เถิด (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๓ พระยาพิศณุประสาทเวช ๒๔๙๖)

       ยาเหลืองปิดสมุทร ประกอบด้วยแห้วหมู ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ เปลือกเพกา ๑ รากกล้วยตีบ ๑ กระเทียม ๑ ดีปลี ๑ ชันอ้อย ๑ ครั่ง ๑ สีเสียดไทย ๑ สีเสียดเทศ ๑ ใบเทียน ๑ ใบทับทิม ๑ ขมิ้นชันกึ่งยาทั้งหลาย สรรพคุณแก้อุจจาระเป็นเสมหะโลหิต ฯ (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ยาจันทลีลา ประกอบด้วยโกฐสอ ๑ โกฐเขมา ๑ โกฐจุฬาลัมพา ๑ จันทน์ทั้งสอง ๑ ลูกกระดอม ๑ บอระเพ็ด ๑ ปลาไหลเผือก ๑ เอาเสมอภาค แทรกพิมเสน ชะมด บดละลายน้ำซาวข้าวก็ได้ สรรพคุณแก้สารพัดไข้ทั้งปวง (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ยาธาตุบรรจบ ประกอบด้วยลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกะวาน กานพลู ขิง ดีปลี สะค้าน รากเจตมูลเพลิง รากคัดมอน หัวแห้วหมู ลูกมะตูมอ่อน อบเชยเทศ สมุลแว้ง เปราะหอม รากไคร้เครือ น้ำประสานทอง เนื้อไม้ จันทน์เทศ จันทน์แดง ตรีผลา โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ แฝกหอม ยาเหล่านี้หนักสิ่งละ ๑ บาท กระสายน้ำมะตูม หัวแห้วหมู รากคัดมอนต้ม สรรพคุณแก้ธาตุวิปริตเป็นพิษต่างๆ (สำหรับเด็ก) (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ยาประสะกานพลู ประกอบด้วยเทียนดำ ๑ เทียนขาว ๑ โกฐสอ ๑ โกฐกระดูก ๑ มาสทั้ง ๒ การบูน ๑ ไคร้เครือ ๑ เปลือกเพกา ๑ เปลือกขี้อ้าย ๑ ใบกะวาน ๑ ลูกกะวาน ๑ ลูกผักชี ๑ แฝกหอม ๑ ว่านน้ำ ๑ กะชาย ๑ เปราะ ๑ รากแจง ๑ กรุงเขมา ๑ ยาเหล่านี้หนักสิ่งละ ๑ บาท รากข้าวสารหนัก ๑ บาท เนื้อไม้ ๑ ลูกจันทน์ ๑ ขมิ้น ๑ ยาทั้งนี้หนักสิ่งละ ๒ บาท น้ำประสานทอง ๑ ไพล ๑ เบญจกูล ๑ ยาเหล่านี้หนักสิ่งละ ๒ สลึง ตรีกฎก หนักสิ่งละสลึง เปลือกซิกหนัก ๒ บาท ๒ สลึง กานพลูเท่ายาทั้งหลาย สรรพคุณแก้ปวดมวน ลูกจันทน์เทศ ไพล กะทือ หมกไฟเป็นกระสาย ฯ (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ยาประสะไพล ประกอบด้วยผิวมะกรูด ๒ ตำลึง ว่านน้ำ ๒ ตำลึง กะเทียม ๒ ตำลึง หอม ๒ ตำลึง พริกไทย ๒ ตำลึง ดีปลี ๒ ตำลึง ขิง ๒ ตำลึง ขมิ้นอ้อย ๒ ตำลึง เทียนดำ ๒ ตำลึง เกลือสินเธาว์ ๒ ตำลึง การะบูน ๑ บาท ตำผง สรรพคุณแก้จุกเสียด น้ำร้อน ฯ (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ยาหอมเทพจิต ประกอบด้วยลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กะวาน ๑ กานพลู ๑ จันทน์ทั้ง ๒ เนื้อไม้ ๑ กะลำพก ๑ ขอนดอก ๑ ชะลูด ๑ อบเชย ๑ เปราะหอม ๑ แฝกหอม ๑ ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ ๒ สลึง ผิวมะกรูด ๑ บาท ผิวมะงั่ว ๑ บาท ผิวมะนาว ๑ บาท ผิวส้มตะรังกะนู ๑ บาท ผิวส้มจีน ๑ บาท ผิวส้มโอ ๑ บาท ผิวส้มเขียวหวาน ๑ บาท ผิวส้มซ่า ๗ บาท ดอกพิกุล ๑ บาท บุนนาค ๑ บาท สารภี ๑ บาท เกษรบัวหลวง ๑ บาท บัวขม ๑ บาท บัวเผื่อน ๑ บาท ชะมด ๑ สลึง การะบูน ๑ สลึง โกฐทั้ง ๙ สิ่งละ ๑ บาท เทียนทั้ง ๙ สิ่งละ ๑ บาท ดอกมะลิเท่ายาทั้งหลาย บดด้วยน้ำดอกไม้เทศ สรรพคุณแก้ลมจับนิ่งแน่กะทบดวงจิต น้ำดอกไม้ หญ้าฝรั่น พิมเสน ชะมดเชียง อำพันทอง แทรก ฯ (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล๋ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ยาหอมเนาวโกฐ ประกอบด้วยเบญจกูลหนัก ๓ สลึง หัวแห้วหมูหนัก ๑ บาท โกฐทั้ง ๙ หนักสิ่งละ ๑ บาท เทียนทั้ง ๙ หนักสิ่งละ ๑ บาท สักขี ๑ ลูกราชดัด ๑ ลูกสารพัดพิษ ๑ ลูกกะวาน ๑ กานพลู ๑ ดอกจันทน์ ๑ ลูกจันทน์ ๑ จันทน์เทศ ๑ จันทน์แดง ๑ อบเชย ๑ สมุลแว้ง ๑ หญ้าตีนนก ๑ แฝกหอม ๑ ชะลูด ๑ เปราะหอม ๑ ไคร้เครือ ๑ น้ำประสานทองจีน ๑ เนื้อไม้ ๑ ขอนดอก ๑ กะลำพัก ๑ ลูกมะขามป้อม ๑ ลูกสมอพิเภก ๑ ชะเอม ๑ ลูกผักชีลา ๑ ลูกกะดอม ๑ บอระเพ็ด ๑ เกษรบัวหลวง ๑ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกมะลิ ๑ แก่นสนเทศ ๑ ยาทั้งนี้เอาหนักสิ่งละ ๑ บาท ตำผง สรรพคุณแก้วาโยวิงเวียน คลื่นเหียน น้ำดอกไม้ หญ้าฝรั่น พิมเสน ชะมดเชียง อำพันทอง แทรก แก้ปลายไข้เพื่อลม เจริญอาหาร ก้านละเดา ๓๓ ก้าน บอระเพ็ด ๗ องคุลี ลูกกะดอม ๗ ลูก ต้มเป็นกระสาย แทรกพิมเสน ฯ (เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗)

       ขมิ้นชัน มีสรรพคุณทำให้แผลหายเร็วขึ้น มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง ขับน้ำดีช่วยในการย่อยขับลม และป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

       ขิง ช่วยย่อยอาหาร ช่วยในด้านการไหลเวียนของโลหิต ลดความดัน ลดคอเลสเตอรอล ลดการอักเสบ แก้ปวด แก้คลื่นไส้อาเจียน เพิ่มภูมคุ้มกัน กระตุ้นการงอกของเส้นผม และทำให้ความจำดีขึ้น เป็นต้น (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

       ชุมเห็ดเทศ มีสรรพคุณเป็นยาถ่าย รักษาขี้กลาก จากข้อมูลศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดจากใบชุมเห็ดมีฤทธิ์ต้านฮิสตามีน ต้านการอักเสบ ต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นต้น (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

       บัวบก หรือผักหนอก มีสรรพคุณเย็น ให้พลังงานแก่เซล (Bio-energizing) กระตุ้นการสร้าง Collagen และ Elastin อันจะช่วยรักษาแผลและรอยเหี่ยวย่น ลดการอักเสบ มีฤทธิ์ในการช่วยให้เลือดมีการไหลเวียนได้มากขึ้น เป็นต้น (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

       พริก มีฤทธิ์แก้ปวดข้อ แก้ข้ออักเสบ สารสำคัญในพริกคือ capsaicin มีสรรพคุณทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัว ทำให้ปลายประสาทอุ่น และมีฤทธิ์ที่ทำให้สารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สาร P (มีผลทำให้เกิดความเจ็บปวด) ลดจำนวนลง (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

       ไพล เหง้าไพลมีสรรพคุณขับลม ขับประจำเดือน มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้บิด เคล็ดขัด ยอก บวมช้ำ เป็นต้น (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

       ฟ้าทะลายโจร การค้นคว้าและการวิจัยที่ยาวนานของจีนได้ค้นพบและสรุปฤทธิ์และสรรพคุณไว้ ๔ ประการคือ แก้ติดเชื้อ ระงับการอักเสบ แก้ไข้หวัด เป็นยาเจริญอาหาร มีสารสำคัญออกฤทธิ์รักษาโรคอยู่ ๓ ตัวคือ แอนโดแกรโฟไลด์ นีโอแอนโดรแกรโฟไลด์ และดีออกซีแอนโดรแกรโฟไลด์ นอกจากนี้การศึกษาของไทยยังพบว่าใช้รักษาอาการท้องร่วงจากบิดไม่มีตัว โรคทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบและไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทยระบุไว้เพียงแก้ท้องเสียและเจ็บคอ (สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย ๒๕๔๔)

 

22 สมุนไพรไทย ขึ้นบัญชีใหม่ ยาหลักแห่งชาติ

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 พค.2553 

http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=333&filename=index

       กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ใช้ยาสมุนไพรบำบัด รักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน โดยให้มีมากกว่า19 รายการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติรวมทั้งใช้ทดแทนเพื่อลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ โดยจะเพิ่มยาสมุนไพรที่สถานพยาบาลผลิตและใช้ในโรงพยาบาลซึ่งยังไม่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก 22 ราย นำร่องในสถานพยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 66 แห่ง น.พ ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงยาสมุนไพรไทยให้ฟังว่า มี นโยบายในการเพิ่มมูลค่า การใช้ยาสมุนไพร ไทย ว่ามีนโยบายการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรให้ได้ร้อยละ 25 ภายในเวลา 5 ปีแต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชนในสถานบริการสาธาณสุขของรัฐมีมูลค่า 0.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ของเงินงบประมาณสาธารณสุขของประเทศ 

       จากการศึกษา ค่าใช้จ่ายยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันพบว่า ยาไทยหลายชนิดมีค่าใช้จ่ายถูกว่ายาที่มีการนำเข้าหลายเท่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในประเทศมีน้อย แต่กลับมีการนำเข้ายาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศทั้งที่ สรรพคุณของยาสมุนไพร ในการรักษาได้ผลดี เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งมีบางชนิดได้ผลดีกว่ายาแผนปัจจุบันเสียอีก อย่าง เพชรสังฆาต พญายอ 

กัญจนา ดีวิเศษ ผอ. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อธิบายถึง สรรพคุณของยาสมุนไพรที่บรรจุในบัญชีหลักแห่งชาติทั้ง 22 รายการ คือ 
                1. เจลว่านหางจระเข้ ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือวุ้นจากต้นว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยทาบริเวณที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้วันละ 2-3 ครั้ง 
                2. มะขามแขก เป็นยาระบายที่ดี ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก โดยรับประทานเมื่อมีอาการท้องผูกแต่ไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ขาดสารโพแทสเซียม 
                3. หญ้าหนวดแมว มีสรรพคุณในการขับปัสสาวะเนื่องจากมีเกลือโพแทสเซียมมากและช่วย รักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ชนิดเป็นกรดยูริกได้ ผู้เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรตัวนี้ 
                4. เพชรสังฆาต มีสรรพคุณ ขับลมในลำไส้ช่วยบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก เป็นสมุนไพรที่ต้องทานติดต่อกันอย่างน้อย 1 เดือนถึงจะเห็นผล 
                5. กระเทียมแคบซูล มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและละลายลิ่มเลือดได้ คนที่เป็นที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารควรระมัดระวังในการใช้เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้ 
                6. ยาตำหรับชื่อว่า “ธรณีสัณฑะฆาต” ซึ่งประกอบตัวยาหลายชนิดด้วยกัน ใช้ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ได้แก่ พริกไทยร่อน ยาดำ เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร เนื้อลูกมะขามป้อม กานพลู หัวบุก ขิง ชะเอมเทศ ลูกกระวาน เมื่อนำตัวยามาผสมกันแล้วจะช่วยในการ แก้ท้องผูก ปวดท้อง เถาตาน ใช้เป็นยากษัยเส้นได้ ข้อควรระวัง คือไม่ควรทำทานสมุนไพรชนิดนี้เมื่อมีไข้ สตรีมีครรภ์ ก็ห้ามทาน 
                7. ขี้เหล็ก สรรพคุณทางยา คือ ช่วยแก้อาการท้องผูก เพราะมีสารสำคัญพวก แอนทราควิโนน หลายชนิด ที่ออกฤทธิ์เป็นยาระบาย อีกทั้งยังช่วยเจริญอาหาร เพราะมีรสขม ช่วยให้อยากทานอาหารยังช่วยให้นอนหลับเพราะมีสารจำพวกอัลคาลอยด์และช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ได้ 
                8. บอระเพ็ด มีสรรพคุณ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด แก้ไข้ ได้ รวมทั้งรสขม จะช่วยในการเจริญอาหาร แต่ไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลานาน 
                9. มะระขี้นก มีสรรพคุณช่วย ลดน้ำตาลในเลือด เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย รสขม ช่วยเจริญอาหาร 
                10. สหัสธารา ซึ่งมีตัวยามากกว่า 20 ชนิด ผสมอยู่ อาทิ โกฐเขมา โกฐมะพร้าว โกฐพุงปลา เทียนดำ เทียนขาว ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ การบูร หัสคุณ เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการถ่ายทอดมาจากโรงเรียนอายุรเวชซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ ศ.นพ. อวย เกตสิงห์ ได้บุกเบิกไว้ซึ่งจะช่วย ในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ รวมทั้งอาการชาที่แขนและขา 
                11. เหงือกปลาหมอ มีสรรพคุณ ช่วยรักษาผู้ที่มีอาการ ภูมิแพ้ ผื่นคัน ข้อควรระวัง คือ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เหงือกปลาหมอ 
                12. ลูกยอ มีฤทธิ์ ทางยาช่วยแก้อาการวิงเวียนศรีษะ หรือ อาการอาเจียนแต่ห้ามใช้ในคนที่แพ้ลูกยอ 
                13.กระชายดำ มีสรรพคุณ ช่วยในการ ขับลม แก้ท้องอืด และบำรุงร่างกาย 
                14. ส้มแขก มีสรรพคุณ ช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดการสร้างไขมัน แต่ห้ามใช้ในคนที่ท้องเสียง่าย 
                15. ตำหรับยา”เทพธารา” ซึ่งมีตัวยาหลายชนิด อาทิ เถาวัลย์เปรียง กำลังวัวเถลิง กำลังเสือโคร่ง กระชายดำ ซึ่งจะช่วย รักษาอาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ปวดข้อ และบำรุงกำลัง 
                16. ยาห้าราก หรือเรียกว่า เบญจโลกวิเชียร หรือยาแก้วห้าดวง หรือ ยาเพชรสว่าง ก็เป็นยาตัวเดียวกัน ประกอบไปด้วยตัวยา 5 ชนิด คือ รากเท้ายายม่อม รากคนทา รากย่านาง รากชิงซี และรากมะเดื่อชุมพร มีสรรพคุณ ลดไข้ และแก้ปวด 
                17. น้ำมันไพล มีสรรพคุณ ช่วยลดอาการอักเสบ แก้ฟกช้ำ บวม เคล็ด ขัดยอก และปวดเมื่อย โดยใช้ยาทาบริเวณที่เกิดอาการดังกล่าว 
                18. ยาแก้ไอมะขามป้อม ช่วยบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ จิบเมื่อมีอาการ ไอหรือเจ็บคอ 
                19. ยาผง ดอกคำฝอย มีสรรพคุณ ลดไขมันในเลือด และลดความดันโลหิต ช่วยขับเหงื่อ 
                20. ยาผงหญ้าดอกขาว มีสรรพคุณ ช่วยลดการสูบบุหรี่ เนื่องจากมีสารไนเตรดมีฤทธิ์ ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา รวมทั้งแก้ไข้ได้ด้วย 
                21. ยาผงชะพลู มีสรรพคุณ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด แก้ไอ ละลายเสมหะ 
                22. เถาวัลย์เปรียง มีสรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 

       ในอนาคตเมื่อมีการ นำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมา นับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทย ในเมื่อสมุนไพรไทยมีดีอย่างนี้แล้ว เราควรหันมาใช้กันเยอะๆ เพราะแน่นอนว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้ว สรรพคุณในการรักษาโรคนั้นยังดีเยี่ยมไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันอีกด้วย

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: